Rhaid i’r Gyllideb roi pwerau creu swyddi i Gymru

Mae Plaid Cymru wedi datgan y dylai’r Canghellor ddefnyddio’r Gyllideb yfory i gyhoeddi ei fwriad i roi argymhellion y Comisiwn Silk ar waith gan roi’r pwerau creu swyddi i Gymru sy’n angenrheidiol er mwyn rhoi’r economi yn ôl ar y trywydd iawn.

Dywedodd arweinydd y Blaid, Leanne Wood, mai adfer yr economi oedd prif flaenoriaeth Plaid Cymru o hyd a mynnodd fod yn rhaid i’r Canghellor droi ei gefn ar y mesurau lles sy’n gadael mwy a mwy o deuluoedd cyffredin yn byw o dan y llinell dlodi.

Ychwanegodd Jonathan Edwards AS, llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, fod methiant y Canghellor i fabwysiadu polisiau amgen wedi dechrau degawd o dranc gyda mwy na hanner y toriadau arfaethedig i fudd-daliadau a gwasanaethau cyhoeddus eto i ddod.

Wrth siarad cyn y Gyllideb, dywedodd Leanne Wood:

“Mae Plaid Cymru eisiau Cyllideb fydd yn rhoi hwb i’r economi a chreu swyddi. Mae methiant Llywodraeth y DU i wneud hyn hyd yma yn dangos pam yr ydym ni yng Nghymru angen y pwerau creu swyddi i wneud hynny ein hunain – gan gynnwys trosglwyddo’r pwerau benthyg a chodi-trethi a argymhellwyd gan y Comisiwn Silk.

“Rhaid i’r Gyllideb hon hefyd roi terfyn ar y toriadau lles anheg a chydnabod y difrod a wna polisiau llymder i gymunedau a theuluoedd.”

Ychwanegodd Jonathan Edwards:

“Mae pob un o’r rhagolygon twf yn dystiolaeth bellach fod arbrawf llymder y Canghellor yn fethiant llwyr. Wrth i ni wynebu’r posibilrwydd cryf o ddirwasgiad triphlyg, mae’n hanfodol fod Cymru’n derbyn y pwerau creu swyddi sydd eu hangen i roi hwb i’r economi Gymreig.

“Fory, dylai’r Canghellor gyhoeddi bwriad i roi argymhellion y Comisiwn Silk ar waith fel y gall Cymru reoli’r liferau sy’n galluogi buddsoddiad mewn prosiectau tan-adeiledd, creu swyddi a rhoi hwb i’r galw yn yr economi.

“Hyd yn hyn, dim ond ugain y cant o’r toriadau arfaethedig sydd wedi cael eu gwneud. Mae disgwyl i Gymru golli hyd at 50,000 o swyddi’r sector gyhoeddus yn y blynyddoedd nesaf, ar ben y 24,000 sydd wedi eu colli’n barod.

“Ni ddylai teuluoedd cyffredin Cymru orfod talu’r pris am fethiant y banciau a pholisiau hunandrechol y Trysorlys.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.