Bywgraffiad

Ganwyd a magwyd Jonathan Edwards ym mhentref glofaol Capel Hendre ger Rhydaman. Mynychodd Ysgol Gymraeg Rhydaman ac Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa cyn graddio mewn Hanes a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth ac yna ennill ôl-radd yno mewn Hanes Rhyngwladol gan arbennigo yn niwedd y Rhyfel Oer.

Ar ôl gorffen ei astudiaethau academiadd, gweithiodd Jonathan am 7 mlynedd fel Pennaeth Staff i Rhodri Glyn Thomas AC ac Adam Price AS. ‘Roedd yn gyfrifol am arwain ar faterion gwleidyddol i’r ddau aelod. Mae ganddo ddealltwriaeth drylwyr o wleidyddiaeth ar lefel San Steffan a Chymreig.

Mae’n gyn gynghorydd yng Nghaerfyrddin a gwasanaethodd fel Siryf y dre.

Yn 2005 rhoddwyd cyfrifoldeb am faterion strategol iddo o fewn Cyfarwyddiaeth Ymgyrchu Cenedlaethol newydd y Blaid. Mae’n cael ei ystyried yn un o feddylwyr strategol mwyaf blaengar Plaid Cymru.

Ar ôl etholiadau’r Cynulliad, symudodd Jonathan i weithio i Gyngor ar Bopeth Cymru lle bu’n arwain ar Faterion Cyhoeddus, Cysylltiadau Cyhoeddus a Pholisi.

Ei brif ddiddordebau gwleidyddol yw Cyfiawnder Cymdeithasol a Materion Tramor. Mae ei ddiddordebau eraill yn cynnwys chwarae criced i Glwb Penygroes a chefnogi Clwb Pel Droed Dinas Abertawe a’r Sgarlets.