Digwyddiad Gronfa Loteri Fawr yn llwyddiant ysgubol

Grwpiau yn cael cyngor ar sut i gael cyllid ar gyfer prosiectau

Cafodd mwy na 50 o bobl oedd yn cynrychioli dros ugain o elusennau a grwpiau cymunedol cyngor gan y Gronfa Loteri Fawr benwythnos diwethaf mewn digwyddiad a gynhaliwyd gan wleidyddion lleol Jonathan Edwards AS a Rhodri Glyn Thomas AC.

Mae’r Gronfa Loteri Fawr (BIG) yn gyfrifol am gyflwyno tua hanner holl arian a godir ar gyfer achosion da gan y Loteri Genedlaethol. Mae wedi rhoi dros £ 600 miliwn i achosion da ar draws Cymru.

Roedd y digwyddiad, a drefnwyd gan yr Aelod Seneddol a’r Aelod Cynulliad Plaid Cymru ac a gynhaliwyd yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, wedi esbonio i grwpiau cymunedol yr hyn y mae’r Loteri Fawr yn edrych am mewn ceisiadau am gyllid.

Roedd y grwpiau lleol hefyd yn gallu manteisio ar y cyfarfodydd un-i-un a oedd ar gael gyda chynrychiolwyr y Gronfa Loteri Fawr i drafod eu prosiectau lleol mewn mwy o fanylder. Roedd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards wedi disgrifio’r digwyddiad yn ‘llwyddiant ysgubol’ gan fod cymaint o wirfoddolwyr yn gallu gofyn am gyngor gwerthfawr ar gyfer eu prosiectau cymunedol.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Rhodri Glyn Thomas fyddai ef a Jonathan yn sicr yn cynnal digwyddiad eto yn y dyfodol agos fel bod hyd yn oed fwy o grwpiau cymunedol yn gallu elwa.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Elusennau a grwpiau gwirfoddol yw asgwrn cefn ein cymunedau lleol. Mae eu hymdrechion diflino yn gwneud ein cymunedau yn fannau gwell i fyw.

“Roedd y digwyddiad cyllid yn llwyddiant ysgubol gan ei fod yn rhoi cyfle gwych i gael cipolwg gwerthfawr ar sut y gallant gynyddu eu siawns o gael arian loteri.”
Ychwanegodd Aelod Cynulliad Rhodri Glyn Thomas:

“Roedd y digwyddiad y cyntaf o’i fath yn yr etholaeth hon ac rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu darparu’r cyfle hwn i grwpiau cymunedol lleol.

“Mae pob un o’r apwyntiadau un-i-un wedi eu llenwi ac rydym hyd yn oed gyda rhestr aros. Mae hyn yn sicr yn ddigwyddiad byddwn yn edrych i gynnal eto yn y dyfodol agos fel bod hyd yn oed fwy o grwpiau cymunedol yn gallu elwa “.

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.