Dylai cael gwared ar Trident fod yn bolisi craidd llymder

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru wedi adnewyddu galwad ei blaid am gael gwared ar y system Trident a gwario’r gyllideb o £100bn ar wasanaethau cyhoeddus allweddol megis iechyd, addysg ac isadeiledd cludiant.

Daw galwad Mr Edwards wrth i’r Democratiaid Rhyddfrydol gyhoeddi adolygiad i opsiynau amgen i Trident, ac wrth i gyn-weinidogion Llafur a Thoriaidd honni byddai israddio Trident yn peryglu diogelwch cenedlaethol.

JE Trident

Beirniadodd Mr Edwards Brif Weinidog Cymru hefyd am groesawu arfau niwclear i lannau Cymreig pe bai’r Alban yn sicrhau annibyniaeth, gan honni ei fod yn fwy awyddus i blesio’r bosys yn Llundain nac i ddiogelu’r diddordeb cenedlaethol Cymreig.

Wrth siarad yn Llundain, dywedodd Mr Edwards:

“Mae’n bolisi hir-sefydlog gan Blaid Cymru i wrthwynebu adnewyddu Trident a defnyddio’r £100bn tuag at wella buddsoddiad mewn iechyd, addysg ac isadeiledd cludiant.

“Yn dilyn cyllideb frys Llywodraeth newydd y DU yn 2010, gosododd ASau Plaid Cymru a’r SNP welliant yn nodi sut y byddai cael gwared ar system daflegrau newydd yn mynd yn bell wrth helpu’r Canghellor i gyflawni ei amcan o wneud £80bn o arbedion.

“Mae hi’n gywilydd fod holl bleidiau Llundain wedi pleidleisio gyda’i gilydd yn erbyn ein cynnig. Dylai cael gwared ar Trident fod yn bolisi craidd y strategaeth llymder.

“Mae Plaid Cymru eisiau Cymru heb unrhyw arfau niwclear. Serch hyn, mae ein Prif Weinidog wedi cymryd y cam anghyfrifol o groesawu arfau dinistriol i Gymru yn dilyn annibyniaeth i’r Alban.

“Mewn cyfnod pan fo’r economi Gymreig yn wynebu colli £1bn yn sgil toriadau llymder, a’r posibilrwydd o golli 50,000 swydd arall o’r sector gyhoeddus, mae hi’n anghredadwy fod y Prif Weinidog yn blaenoriaethu gwario arian ar adnewyddu creiriau’r Rhyfel Oer yn hytrach na rhoi cymorth i unigolion mwyaf bregus cymdeithas.

“Yn yr Etholiad Cyffredinol nesaf, bydd pobl Cymru’n wynebu dewis rhwng pleidiau Llundain a’i obsesiwn gydag arfau’r Rhyfel Oer, neu Blaid Cymru sy’n credu y byddai sicrwydd swyddi a gofal iechyd digonol yn gwneud i bobl deimlo’n llawer saffach na all unrhyw longau tanfor.”

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.