AS ac AC Dyffryn Aman yn anfon eu cydymdeimlad at deuluoedd glowyr Cilybebyll

Mewn cyd-ddatganiad, dywedodd Jonathan Edwards AS a Rhodri Glyn Thomas AC:

“Mae’r newyddion o’r digwyddiad trasig hwn, lle collodd 4 glowyr eu bywydau, wedi cyffwrdd â chymunedau ar draws Cymru a’r byd i gyd.

“Mae gan gymunedau glofaol undod arbennig. Mae’r undod hwn wedi atseinio trwy Gwm Tawe a Dyffryn Aman wrth i’r newyddion ofnadwy dod i’r amlwg.

“Mae ein meddyliau a’n gweddïau gyda theulu a chyfeillion y glowyr a gyda’r gymuned ar yr cyfnod anodd hwn. Mae ein meddyliau hefyd gyda’r glowyr a oedd wedi gallu dianc o’r pwll ac rydym yn dymuno gwellhad buan iddynt yn yr ysbyty.

“Heb os mae wedi bod yn gyfnod anodd ac heriol i’r gwasanaethau achub sydd wedi bod o’r safon proffesiynol uchaf, ac rhaid yw eu canmol am eu hymdrechion diflino.
Nid oes rhaid pwysleisio’n fwy bod drws ein swyddfa wastad yn agored i unrhyw un sydd wedi cael ei effeithio gan y digwyddiadau trychinebus hyn.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.