Alex Jones yn cyfweld Jonathan, ei hen ffrind ysgol

Roedd Alex Jones, y seren deledu o Ddyffryn Aman, yn ôl yn ei chynefin yr wythnos hon fel rhan o’i raglen newydd ar Radio Cymru ac y bu’n cyfweld hen ffrind ysgol, yr Aelod Seneddol lleol, Jonathan Edwards.

Jonathan & Alex Jones

Yn ei rhaglen radio, ‘Alex yn Galw’ bydd y cyflwynydd yn cyfweld a chwech o bobl, o wahanol agweddau o fywyd yng Nghymru am eu bywydau a’u swyddi.

Roedd y ddau cyn disgybl o Ysgol Gymraeg Rhydaman ac Ysgol Maes yr Yrfa wedi cyfarfod yng nghartref Jonathan ym Mhenygroes yr wythnos hon ar gyfer y cyfweliad. Bydd y rhaglen radio Alex, a gynhyrchwyd gan Lumedia, yn cael ei darlledu ar Radio Cymru am 2 o’r gloch ar 12 Awst.

Dywedodd Alex Jones:

“Mae wedi bod yn wych bod yn ôl yn Nyffryn Aman, yn dal i fyny gyda theulu a ffrindiau a mwynhau’r tywydd hyfryd yng ngorllewin Cymru.

“Roedd yn hwyl i gyfweld a Jonathan, yr wyf wedi ei adnabod ers i ni’n blant, ac i ddod i wybod am ei fywyd yn gweithio yn Llundain, yn union fel fi.”

Wrth groesawu’r Alex i’w gartref, dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Mae pawb yn Sir Gaerfyrddin yn falch iawn o Alex a’i chyflawniadau proffesiynol, yn enwedig yma yn Nyffryn Aman. Yr oeddwn yn falch iawn o groesawu Alex i Benygroes i ddal i fyny a chymryd rhan yn ei raglen radio newydd cyffrous. Rwy’n siŵr y bydd llawer, llawer o bobl yn edrych ymlaen at wrando ar y rhaglen newydd.”

DIWEDD

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.