“DEPGWRTHOD ‘GWARTHUS’ I WEITHREDU DROS REOLEIDDIO’R BANCIAU

Mae llefarydd Plaid Cymru ar yr economi Jonathan Edwards AS heddiw wedi ymosod ar Ysgrifennydd Ariannol y Trysorlys, Mark Hoban, ynghylch ymddygiad ‘gwarthus’ llywodraeth y DG yn gwrthod gweithredu ar fater rheoleidido’r banciau.

Cyhuddodd Mr Edwards lywodraeth y DG o “ddiwygio gyda chyffyrddiad ysgafn” nad oedd fymryn gwahanol I “reoleiddio cyffyrddiad ysgafn” y llywodraeth Lafur ddiwethaf.

Nododd Mr Edwards mai’r unig ffordd i wneud yn sicr na fydd y bancwyr casino fyth eto yn hapchwarae gydag arian y trethdalwyr yw trwy hollti canghennau adwerthu a buddsoddi y banciau, a datgymalu’r banciau enfawr.

Wrth siarad wedi’r ddadl yn Nhŷ’r Cyffredin, meddai Mr Edwards:

“Cyn etholiad diwethaf San Steffan, bu’r Ysgrifennydd Busnes a’r Canghellor, ar ran eu gwahanol bleidiau, yn ymgodymu â’i gilydd i weld pwy fyddai galetaf ar y banciau.

“Bydd unigholion a theuluoedd wedi eu siomi yn ddirfawr gyda’r cyhoeddiad hwn sydd yn rhoi rhwydd hynt i “fusnes fel o’r blaen” i’r elite economaidd.

“Os bu’r llywodraeth Lafur ddiwethaf yn euog o reoleiddio’r sector ariannol gyda chyffyrddiad ysgafn, yna mae’r Con-Demiaid yn awr yn euog o ddiwygio gyda chyffyrddiad ysgafn.

“Yr unig ffordd i wneud yn sicr na fydd y trethdalwyr fyth eto yn cael eu gorfodi i dalu am weithgareddau casino y bancwyr yw holti eu gweithgareddau buddsoddi oddi wrth eu gweithgareddau stryd-fawr.

“Mae bancwyr heddiw yn medru byw’n fras. Mae eu hymddygiad afradlon yn cael ei wobrwyo gan lywodraethau di-asgwrn-cefn o ba bynnag liw, a gweithwyr cyffredin sydd yn talu, trwy orfod wynebu blynyddoedd o galedi.”

ENDS / DIWEDD

[/lang_cy]

Man Trafod - Rhowch sylwad yma

Bydd eich ateb yn cael ei gymedroli, ac ni fydd yn ymaddangos yn syth. Medrwch baratoi eich testun mewn prosesydd geiriau cyn ei roi yn y bocs, ond ni fydd elfennau megis trwmder tecst a lliw yn ymddangos.